برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

برنامه زمانبندی دفاع کارشناسی ارشد ارتباط تصویری بهمن 98
ردیف
نام دانشجو
رشته تحصیلی
نماینده تحصیلات تکمیلی
مکان برگزاری
استاد راهنما
استاد مشاور
داور خارجی
داور داخلی
تاریخ دفاع
ساعت دفاع
1
سارا قره محمدزاده
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
آقای محمدعلی کریمی پور
آقای فرهاد نادری
خانم ستاره احسنت
98/11/29
12-13
2
نسیم داتلی بیگی
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
خانم ستاره احسنت
آقای محمدعلی کریمی پور
آقای جمشیدآراسته
98/11/29
14-15
3
مریم مصلی نژاد
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
آقای جمشیدآراسته
اقای شهریار اسدی
خانم ستاره احسنت
98/11/29
15-16
4
الهه شاهسونی
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
آقای شهریار اسدی
خانم ستاره احسنت
آقای جمشیدآراسته
98/11/29
16-17
5
مسعود ماهینی
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
آقای محمدعلی کریمی پور
اقای شهریار اسدی
خانم ستاره احسنت
98/11/29
17-18
6
بدرالسادات شریف سعدی
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
اقای شهریار اسدی
آقای مهدی ارجمند
آقای محمدعلی کریمی پور
98/11/30
8-9
7
الهه سادات رحمت آباد
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
اقای شهریار اسدی
اقای مجید اسلمی
آقای محمدعلی کریمی پور
98/11/30
9-10
8
سید محمدرضا اجابت
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
آقای محمدعلی کریمی پور
اقای شهریار اسدی
آقای جمشیدآراسته
98/11/30
10-11
9
ذکریا عباسی
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
آقای محمدعلی کریمی پور
اقای شهریار اسدی
آقای جمشیدآراسته
98/11/30
11-12
10
فاطمه کاظمی نورالدین وند
پژوهش هنر
آقای علیرضا شجاعی
سالن اجتماعات
آقای حسین قاسم خانی
اقای مجید اسلمی
اقای شهریار اسدی
98/11/30
12-13
11
فاطمه ادیبی
پژوهش هنر
آقای علیرضا شجاعی
سالن اجتماعات
آقای حسین قاسم خانی
اقای مهدی ارجمند
اقای مجید اسلمی
98/11/30
13-14
12
مریم سمی زاده
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
آقای بهمن فیزابی
اقای امیر مرادی
آقای فرهاد نادری
98/11/30
13-14
13
شبنم رنجبر
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
آقای بهمن فیزابی
اقای مهدی ارجمند
آقای فرهاد نادری
98/11/30
14-15
14
افروز دهقانی
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
آقای محمدعلی کریمی پور
آقای فرهاد نادری
آقای جمشیدآراسته
98/11/30
15-16
15
فرزانه دهباشی
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
آقای علیرضا خاکپور
آقای جمشیدآراسته
آقای محمدعلی کریمی پور
98/11/30
16-17
16
سحر صادقی
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
خانم مریم دشتی زاده
آقای محمدعلی کریمی پور
اقای شهریار اسدی
98/12/1
9-10
17
زهرا ابوالحسنی
ارتباط تصویری
آقای علیرضا شجاعی
سالن کنفرانس
آقای فرهاد نادری
آقای محمدعلی کریمی پور
اقای شهریار اسدی
98/12/1
10-11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *