کسب مقام دوم در نخستین فستیوال معمار شیراز (باغ جهان نما)

کسب مقام دوم در نخستین فستیوال معمار شیراز (باغ جهان نما)

کسب مقام سوم دانشگاه های سراسری و آموزش عالی های منطقه هفت کشور

کسب مقام سوم دانشگاه های سراسری و آموزش عالی های منطقه هفت کشور

کسب مقام سوم در مسابقات انتخابی دانشجویان برزیل

کسب مقام سوم در مسابقات انتخابی دانشجویان برزیل

اخذ گواهی شرکت در تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان

اخذ گواهی شرکت در تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان

کسب مدال نقره مسابقات انتخابی المپیاد کشوری

کسب مدال نقره مسابقات انتخابی المپیاد کشوری، رشته دو میدانی ماده 5000 متر و مدال برنز 1500 متر

کسب مدال نقره مسابقات کاراته منطقه 7

کسب مدال نقره مسابقات کاراته منطقه 7

کسب مدال طلای وزن 67 و مدال طلای وزن 72 کشتی فرنگی

کسب مدال طلای وزن 67 و مدال طلای وزن 72 کشتی فرنگی قهرمانی دانشگاههای استان فارس توسط آقای محمد معصومی و ماهان معصومی