2222
نام محمد مهدی
نام خانوادگي علویان مهر
سال تولد 1351
وضعيت تاهل متاهل
مدرک تحصيلي Ph.D
مرتبه علمي استاد تمام
پست الکترونيک :                                                 alavianmehr@sutech.ac.ir

سابقه اجرايي:

-مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتي شيراز به مدت سه سال (1386-1383).

-معاون اداري و مالي دانشگاه صنعتي شيراز به مدت پنج سال (1391-1386)

-عضو حقیقی شورای دانشگاه صنعتي شيراز (تاکنون-1391)

– عضو کمیته بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هيات علمي دانشگاه صنعتي شيراز (تاکنون-1391)

-عضو کمیته بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هيات علمي دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس (1395-1392)

-رییس هیات مدیره تعاونی مسکن دانشگاه صنعتي شيراز (1394-1390)

-نماینده دانشگاه صنعتي شيراز در کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه شيراز (1396-1391)

-مدیر دفتر همكاري دانشگاه و صنعت (1393-1391)

-عضو حقیقی کمیسیون دایمی و هیات امنای دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات وابسته  (تاکنون-1393)

-عضو هیات موسس و هیات امنای موسسه  غیر انتفاعی-غیر دولتی ارم شیراز (تاکنون-1387)

-رییس منطقه 4 کشوری دانشگاه فنی و حرفه ای و رییس دانشکده فنی شهید باهنر شیراز (1397-1393)

-مشاور رییس دانشگاه فنی حرفه ای کشور در امور برنامه بودجه و توسعه (1396 -1394) 

سابقه علمی:

-راهنمایی 35 دانشجوی کارشناسی ارشد از سال 83 تا کنون

-راهنمایی 5 دانشجوی دکتری از سال 87 تا کنون

-چاپ یکصد و بیست و نه (133) مقاله  در مجلات علمی داخلی و خارجی

-انجام دو طرح پژوهشی ارتباط صنعت و دانشگاه

-تالیف دو کتاب

-ارایه مقاله در 14 کنفرانس داخلی و خارجی

افتخارات

-استاد نمونه دانشگاه در سال 87

-چهره منتخب استان فارس در سال 88

-پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 90

-مدیر نمونه استان فارس در سال 95