رئیس هیات امنا
نام حمید
نام خانوادگي محمودیان عطاآبادی
وضعيت تاهل متاهل
مدرک تحصيلي Ph.D
مرتبه علمي دانشیار
پست الکترونيک Hmahmoudian2@gmail.com

تحصیلات

حوزوی:

حوزه مشهد و قم  و حدود هفت سال تحصيل در دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد(حوزوی وغیر حوزوی)

غیرحوزوي: 

كارشناسي ارشد :اديان و عرفان تطبيقي از دانشکده الهيات دانشگاه تهران

دكتري:اديان و عرفان تطبيقي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

فعالیت های پژوهشی

1-پ‍ژوهشگر برتر در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز (چند بار)

2- پژوهشگر برتر منطقه يك دانشگاه آزاد سلامي (منتخب معاونت امور اساتيد و دروس  معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها)

3-دارای23 مقاله علمي پژوهشي در نشريات علمي و پژوهشي كشور همچون پژوهشنامه( اديان) و (عرفان زنجان )و( انديشه ديني) ومطالعات معرفتی و…….ومجری سه طرح  بژوهشی در واحد شیراز      

4-ترجمه كتاب عارفان مسيحي از Evelin Underhil (منتشر شده توسط دانشگاه اديان قم)  ونگارش کتاب از خود تا خدا و تجلی نمادهای عرفانی در معماری عهد صفوی

5-راهنمايي پيش از 60پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه و چند پايان نامه در سطح سه حوزه علميه و مشاوره پایان نامه های متعدد دکتری و ارشد

6-داوري پايان نامه هاي متعدد در كارشناسي ارشد و دکتری

7-داوري مقالات علمي پژوهشي  درنشریات معتبر وطرح های پژوهشی در دانشگاهها

8- ارائه چندين مقاله و سخنراني در همايشهاي ملي و منطقه اي وبین المللی

9-برگزاري  واداره چندين كارگاه آموزشي در موضوعات  مهندسي فرهنگي ،اديان و فرق و عرفان و امر به معروف و نهي از منكرو اخلاق حرفه ای و….