نام ابراهیم
نام خانوادگي بحرالعلوم
سال تولد
وضعيت تاهل متاهل
مدرک تحصيلي فوق دکترا
سال استخدام 1371
مرتبه علمي استاد تمام
پست الکترونيک bahrolom@shirazu.ac.ir

تجارب تدریسی و پژوهشی

مربی در دانشگاه لندن (1363-1365) و دانشگاه کالدونی گلاسگو اسکاتلند (1365- 1369) – تدريس درسهای مهندسی مواد

استادیار پژوهشی در بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه نیوکاسل (1369-1371)

استادیار در بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز(1371-1383)

دانشیار در بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز(1383-1387)

استاد در بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز(1387 تا کنون)

رئیس بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز(1373-1376)

رئیس کتابخانه خوارزمی پرديس دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز(1388 تا 1390)

گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاه لاف برو انگلستان(1380- 1381)

گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاه کالیفرنیا – ساند یگو آمریکا   UCSD(1381)

مقاله های پژوهشی

 ژورنالهای معتبر جهانی که در چند سال گذشته مقاله های اینجانب و دانشجویانی که پروژه پایان نامه آنها تحت سرپرستی اینجانب بوده است در آنها به چاپ رسیده است:

  • Journal of the Electrochemical Society
  • Electrochimica Acta
  • Transactions of the Institute of Metal Finishing
  • Surface and Coatings Technology
  • Surface Engineering
  • Applied Surface Science
  • Journal of Applied Electrochemistry
  • و ….